Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

"ΘΕΛΕΙ Η ΠΟΥΤ@Ν@ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΑΛΛΑ Η ΧΑΡΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ...

            ΓΟΥΝΑΣ : Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑΣ ΠΟΥ  "ΚΡΕΜΜΑΣΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ", ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ, ΤΗΝ ΛΑΜΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ🤣🤣🤣ΣΧΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΗΝ "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"


"Πέρασε άφεντη , όλα είναι στην διάθεσή σου ... Διαλέγεις και παίρνεις ..."

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΣΕΡΡΑΙΟΥΣ "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΜΑΣ" ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τη Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας. 

 Με τη Διακύρηξη, ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύονται πως θα συνεχίσουν να έχουν εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις, με βάση τον πολιτικό διάλογο, σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος αλλά και πως θα λαμβάνουν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν εντάσεις αλλά και κίνδυνοι. Παράλληλα δεσμεύτηκαν και οι δύο πλευρές, πως θα απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ή ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας, ενώ οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, θα επιλύεται με φιλικό τρόπο. 

 Όλη η Διακήρυξη που υπέγραψαν Ερντογάν και Μητσοτάκης «Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Α.E. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η Α.E. κ. Recep Tayyip Erdoğan, εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους (που αποκαλούνται από κοινού «τα Μέρη»), έχοντας προεδρεύσει της 5ης συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας την 7η Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα, σε πνεύμα καλής θέλησης και συνεργασίας, 
 •  PP1. Αναγνωρίζοντας την ανανεωμένη βούληση για συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο χωρών, 
 •  PP2. Υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμοί μεταξύ των δύο γειτονικών εθνών έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά την ευημερία και τη δυναμική της περιοχής, 
 •  PP3. Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού προς όφελος και των δύο κοινωνιών σε κλίμα φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
 • PP4. Επιδιώκοντας ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω των υφιστάμενων θεσμικών μηχανισμών,
 • PP5. Τονίζοντας ότι, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας, αμφότερα τα Μέρη, χωρίς να θίγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις τους, θα καλλιεργούν πνεύμα αλληλεγγύης απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, 
 •  PP6. Υπογραμμίζοντας ότι για την προώθηση της εν λόγω θετικής ατμόσφαιρας και ατζέντας, αμφότερα τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επισκέψεων σε κάθε επίπεδο με προσέγγιση προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων, 
 •  PP7. Υπενθυμίζοντας ότι μεταξύ των θεμελιωδών σκοπών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των παγκοσμίως αναγνωρισμένων αρχών του διεθνούς δικαίου είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και η φιλική συνεργασία μεταξύ των κρατών, 
 • PP8. Έχοντας αποφασίσει να καλλιεργούν φιλικές σχέσεις, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση και να επιλύουν κάθε διαφορά μεταξύ τους με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
 • PP9. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης,  
 • PP10 Τονίζοντας ότι και τα δύο Μέρη θα προσεγγίσουν τις σχέσεις τους με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ευημερία και την ειρηνική συνύπαρξη των δύο γειτονικών λαών τους, τονίζοντας περαιτέρω ότι προς τούτο, υπό το φως της επιτευχθείσας σημαντικής προόδου σχετικά με την προώθηση της θετικής ατζέντας σε οικονομικά και εμπορικά θέματα μέσω του Κοινού Σχεδίου Δράσης, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν επιπρόσθετα θέματα συνεργασίας. Συμφώνησαν στα κάτωθι: 
 •  OP1. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμετέχουν σε συνεχείς εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με βάση τους ακόλουθους πυλώνες: (α) Πολιτικός Διάλογος: - σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος - Διερευνητικές/ Διαβουλευτικές συνομιλίες (β) Θετική Ατζέντα, στο πλαίσιο του ενισχυμένου Κοινού Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει μέτρα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της επιχειρηματικότητας-οικονομίας, τουρισμού, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας, επιστήμης και τεχνολογίας, γεωργίας, περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, νεολαίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού και όποιον άλλο τομέα συμφωνηθεί από κοινού, με στόχο την επίτευξη σημαντικών και συγκεκριμένων παραδοτέων, εξορθολογίζοντας και επικαιροποιώντας συνεχώς την ατζέντα, με δομημένο τρόπο και νέα θέματα. (γ) Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που περιλαμβάνουν μέτρα στον στρατιωτικό τομέα που θα συνέβαλλαν στην εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές, 
 •  OP2. Τα Μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της Διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους. 
 •  OP3. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο, μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  
Αυτή η Διακήρυξη δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, δεσμευτική για τα Μέρη κατά το διεθνές δίκαιο. Καμία πρόνοια της Διακήρυξης αυτής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παράγει νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα Μέρη». 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

"AΔΙΑΒΑΣΤΟΣ" ... ΑΛΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, Ο ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ LED !!!

  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥΣ ;

Αυτός ο κύριος είναι δικηγόρος το επάγγελμα , Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ από το 2019 και μέλος της Οικομομικης Επιτροπής επίσης η οποία με την δωδεκαετή σύμβαση των φωτιστικών led που μεθόδευσε και υπέγραψε την 07.09.2023 σε προεκλογική περίοδο παρέδωσε τον Δημο σε αλλότρια συμφέροντα. Με μεν εν λόγω σύμβαση ο Δημος έπρεπε για την πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου να υπογράψει και μια Σύμβαση Εκχώρησης των Δημοτικών Τελών ποσού 9.663.450 € στον ανάδοχό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) που εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς της απο τους δημότες και να δημιουργήσει ενα ειδικό τραπεζικό λογαριασμό καταπίστευμα στον οποίο θα κατατίθενται οι εισπράξεις των Δημοτικών Τελών με μεσεγγυούχο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε να γινόνται οι εκάστοτε πληρωμές του ανάδοχου.
 
Δηλαδή απαραίτητη και ουσιαστική προϋπόθεση  για να εκτελεστεί η ληστρική Σύμβαση των δια την εγκατάσταση  των φωτιστικών led ήταν η υπογραφή των ΠΑΡΑΡΤΗΜΆΤΩΝ  Ι  και ΙΙ  ... για να πέσει ο παράς, διαφορετικά LED γιοκ !!!!
 
Δυστυχώς  ο κ. Χαλκιόπουλος αν και νομικός δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει την σύμβαση που ψήφισε ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ... "την είδε" δηλαδή Χρυσοχοϊδης που δεν είχε διαβάσει τα Μνημόνια πριν τα ψηφίσει. 
 
Και με περισπούδαστο ύφος ο νομικός αυτός φωστήρας άρχισε να αραδιάζει "Πομφο΄λιγκες και φληναφήματα" όπως θα έλεγε και ο γλωσσομαθής , γνωστός μπουρδολόγος Θπύρος σχετικά με τους λόγους που η Αποκεντρωμένη έστειλε στα Τάρταρα τα αστροπελέκια της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Διότι η Αποκεντρωμένη ορθώς ακύρωσε την απόφαση της 27.08.2023 της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία  αναρμοδίως ψήφισε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ  της Σύμβασης των led διότι από το άρθρο 1 του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ ρητά ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για την έγκριση και υπογραφή  των ΠΑΡΑΡΤΗΜΆΤΩΝ Ι και ΙΙ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο

                                                    

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΑΦΛΑΤΑ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΟ ΘΠΥΡΟ ΤΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

PERSONA NON GRATA ... O TOYΡΚΟΜΟΓΓΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ κ. "GIOK ΜΗΣΤΟΤΑΚΗΣ"

ΜΕ ΤΟ CASOUS BELLI ΕΝ ΙΣΧΥ , ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ 49 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΑΝ ΟΧΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ !!!


 

ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΜΑ

 Η ΜΠΟΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Αγαπητέ κ. Χανλίογλου, "από λάδι μπόλικο αλλά απο τηγανίτες πάπαλα" !!! Τέσσερα χρόνια εξομολογήσεις αλλά ακόμη να πάρουμε το αντίδωρο.

Μας έταξαν διεθνείς διαγωνισμούς για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, μας έταξαν μελέτες από τους "Ευρωσυμβούλους" , μας μιλούσαν για την Ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης του νομού και τελικά "στο δια ταύτα" ... ξεμείναμε με τον Ντόντο , τον Ζίχναλη και κάτι κλεφτοκοτάδες που διοργάνωναν αγώνες με "μαϊμού εισιτήρια" και ψαχνόμαστε για 8.000 ευρώ ρεμούλα τα οποία εμφανίσθηκαν από την ΛΑΜΣ τρεις μήνες (;;;) μετά από τον αμαρτωλό αγώνα, στο Ταμείο του Αυτοκινητοδρομίου

Αυτή είναι η μιζέρια και η κατάντια μας ... τελικά δεν υπάρχει τίποτε με το οποίο ασχολήθηκαν οι "Σύμμαχοι" του Χρυσάφη και δεν το μαγάρισαν.


ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ... ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ ΔΡΟΜΟΣ


ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΜΕΡΤΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ


https://www.skai.gr/news/greece/mitsotakis-gia-ton-thanato-tou-mathiti-stis-serres-tha-apodothoun-oi-eythynes

https://www.liberal.gr/politiki/boridis


https://www.tovima.gr/2022/12/07/society/kerameos-gia-serres-tha-apodothoun-eythynes-gia-tin-tragodia/

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΔΗΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ;

 ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΣΟΥ 9.663.456 € ;;;;

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ , ΓΑΛΑΝΗΣ, ΧΑΚΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ;

 Άρθρο 390 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απιστία

 1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση και αν η ζημία που προξενήθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.

2. Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) έτη.

   ΟΤΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ "ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ" ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 326.861,42 € !!!! ήτοι 27.238,40 € ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ

         ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟ ΠΛΕΟΝ "ΒΑΔΙΖΕΙ" Ο ΑΛΑΖΟΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                          

 Όπως ανακοίνωσε ο Δημ. Γκολέμης, ο δικηγόρος των χαροκαμένων γονέων του μικρού Βασίλη , δεν ΄αντεξαν τον προκλητικό εμπαιγμό του Δημάρχου, που συνεχώς ελάμβαναν υποσχέσεις  και διαβεβαιώσεις ότι θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τον εντοπισμό των υπευθυνων της τραγωδίας και από την άλλη μεριά διενήργησε μια Ε.Δ.Ε. με ρυθμό χελώνας που άρχισε την 12.12.2022 και περατώθηκε την 31.08.2023, μετα από εννέα μηνες περίπου παραβιάζοντας κατάφωρα με περισσό θράσος τις εκ του νόμου πιεστικές προθεσμίες αναιτιολόγητα.

Οσο δε για τις ποινές που επέβαλε ο Δήμαρχος ΄ηταν η σταγονα που ξεχειλησε το ποτήρι ... δέκα μήνες στέρηση μισθού σε κάποιους απο τους εμπλεκόμενους επιβλέποντες του έργου δημοτικούς υπαλλήλους και σε κάποιους βαρύτερες που χαρακτηρίστηκαν όμως και αυτές ... ως "ποινές χάδι".  

Για τον λόγο αυτό οι γονείς επανήλθαν με νεα μηνυτήρια αναφορά κατα παντός υπευθύνου για την Ε.Δ.Ε.- φιάσκο και φυσικά διευρύνεται το κατηγορητήριο της δικογραφίας

TOYΣ 21 ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΨΑΧΝΕΙ Ο ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΑΥΡΙΟ Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ... 


  ... ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ή ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ