My visitors

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΣΚΑΝΔΑΝΟ ΑΧΆΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ , ΣΤΟΝ ΣΚΆΙ ΤΩΡΑ
ΕΥΤΥΧΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Ετσι έστησαν το κόλπο των 210 εκατ. στην Αχαϊκή συνεταιριστική τράπεζα

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται πρώην στελέχη του ΔΣ της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας για... όργιο δανειοδοτήσεων, από το 2004 μέχρι 24 Μαΐου 2012, που τίναξαν τα ταμεία στον αέρα, προκαλώντας ζημιά 209.437.991,67 ευρώ στην τράπεζα, η οποία τελικά οδηγήθηκε σε κατάρρευση.  

 Ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση, έστειλε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων για το αδίκημα της κακουργηματικής από κοινού και κατ' εξακολούθηση απιστίας. 

Στο 240 σελίδων πόρισμα - καταπέλτη του οικονομικού εισαγγελέα αποκαλύπτεται πώς είχε στηθεί το μεγάλο κόλπο στην Πάτρα και πώς έφυγαν τα εκατομμύρια μέσα από δανειοδοτήσεις και διευκολύνσεις ημετέρων, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος φερεγγυότητάς τους και χωρίς τις απαραίτητες διασφαλίσεις. Χαρακτηριστικό της ευκολίας με την οποία χορηγούνταν τα δάνεια είναι ότι υπήρξαν ακόμη και περιπτώσεις όπου οι υπεύθυνοι της τράπεζας είχαν εγκρίνει χορηγήσεις δανείων είτε προς τον εαυτό τους είτε προς επιχειρήσεις συμφερόντων τους! Στο εισαγγελικό πόρισμα επιρρίπτονται βαριές ευθύνες σε μέλη του ΔΣ της τράπεζας και της Επιτροπής Εμπλοκών, καθώς προέκυψαν ενδείξεις ενοχής σε βάρος τους. Συγκεκριμένα αναμένεται να διωχθούν έξι μέλη του Εγκριτικού Κλιμακίου Β' της τράπεζας, που είχαν αρμοδιότητα να εγκρίνουν δάνεια από 150.000 μέχρι 350.000 ευρώ, του Εγκριτικού κλιμακίου Γ', που ενέκριναν χορηγήσεις από 350.000 μέχρι 750.000 ευρώ, του Εγκριτικού Κλιμακίου Δ', με αρμοδιότητα άνω των 750.000 ευρώ, καθώς επίσης μέλη της Επιτροπής Εμπλοκών της Τράπεζας. Σύμφωνα με όσα τους καταλογίζονται, «με διαχειριστικές τους ενέργειες, οι οποίες τελούσαν σε κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας που τους παρείχε η διαχειριστική εξουσία που τους είχε αποδώσει η τράπεζα, προξένησαν ζημία στην περιουσία της, ανερχόμενη σε 209.437.991,67 ευρώ, που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας των μεταβιβασθέντων από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα προς την ΕΤΕ ΑΕ στοιχείων του παθητικού και της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού». Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής», το 1993 συστήθηκε Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Συν. ΕΠΕ», ενώ έναν χρόνο αργότερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, μετατράπηκε σε «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε». Εκτοτε ο συνεταιρισμός λειτούργησε ως πιστωτικό ίδρυμα, με αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων. Στις 18 Μαρτίου 2012, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακλήθηκε η λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας ως πιστωτικού ιδρύματος και διορίστηκε με την ίδια απόφαση ειδικός εκκαθαριστής. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κλήθηκε να καλύψει το σύνολο του ποσού των καταθέσεων του υπό εκκαθάριση ιδρύματος, οι οποίες μεταβιβάστηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και κατέβαλε το ποσόν των 212.025.089 ευρώ, ποσό για το οποίο αναγγέλθηκε στη διαδικασία της εκκαθάρισης. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της τράπεζας έγινε με την αιτιολογία ότι το πιστωτικό ίδρυμα αδυνατούσε να αυξήσει τα κεφάλαιά του και δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους καταθέτες του. Εγκρίσεις χωρίς μέτρο Δανειοδοτήθηκαν άνεργη, ένας φοιτητής και μία «νοικοκυρά»

 Στο πόρισμα του εισαγγελέα διαπιστώθηκαν: Σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Απουσία ανάπτυξης μηχανισμών και μεθόδων διαχείρισης και παρακολούθησης διαφόρων κινδύνων για τη λειτουργία διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και την αποτελεσματικότητα της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων. Οι υπάλληλοι της Μονάδας ασχολούνταν με μια σειρά πιστοδοτικών θεμάτων (κυρίως εισηγήσεις και εγκρίσεις), με συνέπεια να μην έχουν χρόνο να ασχολούνται με θέματα κινδύνων. Αδυναμίες στη διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής, καθώς η Τράπεζα δεν είχε αναπτύξει ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασιών και κανόνων. Περιπτώσεις επιχειρηματικών δανείων που δόθηκαν με τη μορφή καταναλωτικών ή στεγαστικών. Υπαρξη πιστοδοτήσεων με ευνοϊκή μεταχείριση προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, οι φορείς των οποίων είχαν ειδική σχέση με το ίδρυμα. Σταδιακή επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας από το 2006, γεγονός που απαιτούσε τη διενέργεια σημαντικών προβλέψεων και την ενίσχυση των κεφαλαίων. Σημαντική διόγκωση των καθυστερήσεων εμφανίστηκε το 2011, με χαρακτηριστικό την αύξηση κατά 74,4%, η οποία διαπιστώθηκε και κατά τον έλεγχο της τράπεζας το 2012. Αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας από το 2010 και μετά, γεγονός που εντάθηκε, καθώς η τράπεζα έπαψε και να θεωρείται αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος και να συμμετέχει στις πράξεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Πτώση των κεφαλαίων της τράπεζας κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου, χωρίς να υπάρχει προοπτική αύξησης και αποκατάστασής τους. Τον Δεκέμβριο του 2011 απαιτείτο κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με ποσό 13,2 εκ. ευρώ τουλάχιστον. Καταγραφή χρηματοδοτήσεων Στο εισαγγελικό πόρισμα καταγράφονται περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων που εγκρίθηκαν χωρίς να πληρούνται τα βασικά πιστοδοτικά κριτήρια.
 • Στην περίπτωση της Μ.Φ. η τράπεζα ενέκρινε το αίτημά της για χορήγηση προσωπικού δανείου 70.000 ευρώ, διάρκειας δύο ετών, χωρίς να αναφέρεται ή να σημειώνεται κάτι για τις πηγές εσόδων της και παρά το ότι εμφανιζόταν ως άνεργη στο «Δελτίο Συνεργασίας» του πελάτη. Αν και άνεργη, η Μ.Φ. εξόφλησε το δάνειο τέσσερις μέρες μετά τη χορήγησή του, ήτοι στις 3 Ιανουαρίου 2011. Η χρονική στιγμή λήψης και αποπληρωμής του δανείου, ήτοι πριν και μετά το τέλος του έτους αντίστοιχα, το οποίο αποτελεί την ημερομηνία αναφοράς για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της λήψης του και την απόκρυψη του πραγματικού πιστούχου στον οποίο χορηγήθηκε η σχετική διευκόλυνση.

 • Η αύξηση του ορίου κεφαλαίου κινήσεως της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ» από 20.000 σε 30.000 ευρώ και η χορήγηση μειωμένου επιτοκίου πραγματοποιήθηκαν χωρίς ειδικό κάλυμμα, παρότι στο εισηγητικό του καταστήματος αναφερόταν ότι η εταιρεία δεν παρουσιάζει έσοδα (καθώς η υλοποίηση του έργου, του οποίου την κατασκευή είχε αναλάβει, δεν είχε ακόμη αρχίσει) και χωρίς να έχει διαπιστωθεί η τεκμηριωμένη υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Χρηματοδότηση επένδυσης για αγορά οικοπέδου ποσού 1.35 εκατ. ευρώ σε πιστούχο με ιδιό­τητα «οικιακά», αγνώστων πηγών και δυνατότητας αποπληρωμής των υποχρεώσεών της. Σε άλλο σημείο του εισαγγελικού πορίσματος καταγράφονται περιπτώσεις χορήγησης δανείων, υπό την προϋπόθεση αγοράς συνεταιριστικών μερίδων και συγκεκριμένα χορήγηση σεισμοδανείου προς την εταιρεία Τ.Α., με τη μορφή κίνησης κεφαλαίου ποσού 88.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση 25.300 εξ αυτών να διατεθεί για την αγορά 242 συνεταιριστικών μερίδων. Αναφέρονται περιπτώσεις επίσης όπου ελήφθησαν αποφάσεις για δάνεια χωρίς τεκμηρίωση.

 Σύμφωνα με το πόρισμα, «κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης εντοπίστηκαν περιπτώσεις αποφάσεων των οποίων η λήψη δεν στοιχειοθετείται και δεν τεκμηριώνεται από τα Εγκριτικά Κλιμάκια της τράπεζας. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με ηλεκτρονική επιστολή της Π.Η., με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2010, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αναστολή του πλειστηριασμού της 19/1/2011 επί του ενυπόθηκου ακινήτου, ιδιοκτησίας της εγγυήτριας Γ.Λ. ?επισπεύσει της τράπεζας? χωρίς να γίνεται αναφορά στους όρους βάσει των οποίων ανεστάλη ο πλειστηριασμός (π.χ. καταβολή ποσού). Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2010, εγκρίθηκε η αποδέσμευση των εγγυητών της σύμβασης των Α. και Π.Χ., χωρίς να αναφέρεται κάποια αιτιολογία (όπως π.χ. εξόφληση της απαίτησης, λήψη άλλων ασφαλίσεων κ.λπ.). Βρέθηκε η από 9/12/2010 ηλεκτρονική επιστολή της προϊσταμένης της Υπηρεσίας Οριστικών Καθυστερήσεων με την οποία ενημέρωνε το κεντρικό κατάστημα να μην εκδοθεί διαταγή πληρωμής για την οφειλή της εταιρείας με την επωνυμία ΕΠ κατά των ανωτέρω εγγυητών, καθώς η τράπεζα δεν επιθυμεί τη δίωξή τους. 

Επίσης υπήρξαν περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε κωλυσιεργία του ΔΣ στη λήψη αποφάσεων για την κάλυψη οφειλών εταιρειών συμφερόντων μέλους ΔΣ. Πρόκειται για την υπόθεση φακέλου χορηγήσεων προς τις εταιρείες ομίλου, στην οποία παρατηρήθηκε παρατεταμένη καθυστέρηση από την πλευρά του ΔΣ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κάλυψη των οφειλών μέσω εμπραγμάτων εξασφαλίσεων. 

Η μη έγκαιρη λήψη απόφασης από το ΔΣ, που προτάθηκε από τα εισηγητικά όργανα (κατάστημα και αρμόδια διεύθυνση) περί εγγραφής προσημειώσεων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της πιστούχου εταιρείας και του εγγυητή, είχε ως αποτέλεσμα την κατά προτεραιότητα εγγραφή προσημειώσεων επί των προτεινόμενων ακινήτων από άλλες τράπεζες προς κάλυψη δικών τους οφειλών. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και η περίπτωση της στέγασης του Διοικητηρίου της τράπεζας, για την οποία η τράπεζα είχε προβεί σε αγορά οικοπέδου εκτάσεως 3.016 τ.μ. στη θέση «Μπεγουλάκι ? Μακρυγιάννη», με σκοπό την ανέγερση Διοικητηρίου του κεντρικού της καταστήματος, αλλά και προς εξυπηρέτηση των αναγκών τής υπό σύσταση θυγατρικής εταιρείας real estate. Σύμφωνα με το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της 17/3/2005, πραγματοποιήθηκε αναφορά από τον πρόεδρο της τράπεζας σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα αγοράς άλλου κτιρίου (ιδιοκτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος) για τον ίδιο σκοπό, στην οποία, αφού αναλύθηκε η στατικότητα του κτιρίου, προτάθηκε να αγοραστεί παράπλευρο οικόπεδο για την ανέγερση του διοικητηρίου.

 Δάνειο 200.000 ευρώ σε φοιτητή

 Χορήγηση δανείου σε φοιτητή -μη δηλωθέντων εισοδημάτων- για αγορά οικοπέδου για επαγγελματική στέγη, ποσού 200.000 ευρώ, 10ετούς διάρκειας, με σκοπό τη μεταφορά ισόποσου δανείου από άλλη τράπεζα. 

ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ mbenea@pegasus.gr

29 σχόλια:

 1. Για ποιούς κτυπάνε οι καμπάνες...και στην σερρών ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ" ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ (ΠΟΥ ΘΑ ΄ΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΖΑΤΖΑΚΗΣ)ΠΡΙΝ ΕΛΘΕΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΧΑΒΟΥΖΑΣ, ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ (ΕΠΩΝΥΜΑ Η ΑΝΩΝΥΜΑ) ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΙΔΡΥΜΑ" ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ, ΝΑ ΤΥΠΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΝ ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΑΙΔΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΤΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΎ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΙΔΕΟΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ, ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΑΡΡΙΒΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΟΤΙ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΟΥΚΙ ΣΤΗΝ ΝΙΟΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΤΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΥΨΩΣΕΙ ΜΙΑ ΕΝΤΙΜΗ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙ' ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΜΑΣΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΙΜΩΝ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΙΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
  ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ" ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ". ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΜΑ, ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ, ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΚΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.. ΠΡΠΣΘΕΣΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ

   Διαγραφή
  2. 'ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ'
   Τα ειπες ΟΛΑ ...
   ΜΠΡΑΒΟ

   Διαγραφή
 3. ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΦΡΟ Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΖΟΤΑΝ ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΚΑΤΕΘΕΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ?

   Διαγραφή
  2. μαλλον ο ανευ αγγλικων πρωην ΔΣ
   με βιοτεχνια υιου στη Σαλονικη δανειοδοτούμενη απο την
   Συνεταιριστική Σερρών ?

   Διαγραφή
  3. Μάλλον αναφερεται σε γνωστο δικηγορο

   Διαγραφή
  4. ΓΚΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

   Διαγραφή
 4. Ειλικρινα ρε 5:36 εχεις εστω και μια μεριδα.Μπλα μπλα μπλα....μονο λογια και παπαρολογιες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και επειδη δεν εχω εγω μια συνεταιριστική μερίδα πρεπει οι συμμορίες των "ευυπόληπτων πολιτών" που κατα καιρούς διοικούν την τραπεζα να κλέβουν τον απλό Σερραιο μεριουχο;

   Διαγραφή
 5. http://www.skai.gr/tv/show/?showid=66428

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αχ καλε 7:40πιπερακι στο στοματακι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φαίνεται ότι ο 11:22 και η οικογένειά του ΔΕΝ είχαν την τύχη να ΛΕΗΛΑΤΗΘΟΥΝ από την ευγενή σπείρα του τραπεζοδικηγόρου ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗ, γνωστού και ως ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ, με τους συνεργάτες τους ΙΑΤΡΟΥΣ και ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ της Σερραϊκής τοκογλυφίας, τραγική ιστορία που μας κάνει ΟΛΟΥΣ μας να ντρεπόμαστε που τόσα χρόνια σκύβαμε το κεφάλι στους ιατροτοκογλύφους και κρατούσαμε τα στόματα κλειστά. Και έτσι αφήσαμε την τοκογλυφία να διογκωθεί και να καταστρέφει ανενόχλητη χιλιάδες οικογένειες. Σημασία ΔΕΝ έχει ποιος έχει και ποιος δεν έχει μερίδιο στην Συνεταιριστική και μπορεί να θιγεί οικονομικά αλλά ότι, σαν τοπική κοινωνία ανθρώπων, και μάλιστα Ελλήνων, ΔΕΝ δεχόμαστε την ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ούτε μιας σερραϊκής οικογένειας από κανένα μαφιόζο, τραπεζίτη ή τοκογλύφο ελεύθερης βοσκής. Αυτό που έγραψες και η νοοτροπία σου εξηγεί άμεσα τους λόγους της οικονομικής κατάντιας μας στην ντροπιαστική θέση του δεύτερου φτωχότερου Νομού της Χώρας. Πως νομίζεις ότι έγινε αυτό; Από τα ευεργετικές επιπτώσεις της τοκογλυφίας σε βάρος των επιχειρηματιών του νομού μας; Η αγγειοπλαστική έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και τώρα ήρθαν τα μαθητούδια…. Η Συνεταιριστική, ο εξαφανισμένος Ιφόγλου και το ιερατείο της τραπεζικής τοκογλυφίας που τώρα άρχισαν και τους πλειστηριασμούς ακινήτων. Για να εκμεταλλευτούν και να λεηλατήσουν τους φοβισμένους θεατές της αθλιότητας και τους Σερραίους με τα κλειστά μυαλά και τα κλειστά μάτια και αυτιά. Σαν και σένα 11:22….
  Επειδή τέτοιες απόψεις δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας, ΠΡΟΤΕΙΝΩ να ανοιχτούν, αντί ένας, ΤΕΣΣΕΡΕΣ φάκελοι κοινωνικής έρευνας για εγκλήματα κατά των Σερραίων:
  - Ένας για την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ,
  - Δεύτερος για τα έργα και τις ημέρες του λήσταρχου ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗ (ιστορικό αρχείο… μόνο η καταδικαστική
  απόφαση είναι 60 σελίδες και πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα)
  - Τρίτος για τον φυγόδικο τραπεζίτη ΙΦΟΓΛΟΥ και
  - Τέταρτος για τους τοκογλύφους τραπεζίτες και τους πλειστηριασμούς για να αρπάξουν τα σπίτια μας.
  Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί σαν και σένα που χρειάζονται να διαβάσουν, να μάθουν και9 να καταλάβουν τι σημαίνει ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ και πόσο καταστροφική είναι για μια κοινωνία που θέλει και ξέρει να είναι ελεύθερη από κάθε τυραννία. Οι Σέρρες έχουν απελευθερώθεί από τους Τούρκους. Τώρα ήρθε ο καιρός να απελευθερωθούν οι Σερραίοι και από τις τοκομαφίες και τα λαμόγια της διαπλοκής. Πρέπει να ακούσουν και να διδαχθούν και οι νέοι. Όποιος αναπολεί την τουρκιά και την υποτέλεια, να φύγει από τον τόπο μας και να πάει να τους συναντήσει. Και αυτά δεν είναι μπλα-μπλά, είναι φανερή μάχη (για όσους βλέπουν και καταλαβαίνουν τι βλέπουν) επιβίωσης των Ελλήνων από τους εσωτερικούς εχθρούς, τους δοσίλογους και τους προδότες. Και δυστυχώς έχει γεμίσει ο τόπος και πολλοί σαν και σένα τους έχετε συνηθίσει και δεν σας ενοχλούν. Κάτσε σπίτι σου να βλέπεις τουρκικές σειρές και άσε εμας να δώσουμε τις μάχες. Η εποχή της αγγειοπλαστικής στις Σέρρες έφθασε οριστικά στο τέλος της….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κ Τσαρουχάς=Μασσονια στην Ελλάδα=ΑγγειοπλαστηςΙ=μπενε μπεριτ
   και αλλα πολλά ...

   Διαγραφή
 8. Ιφογλου ο πατατας αππ τη βροντου... που το παιζε τραπεζιτης!
  Λαμογιααα τελος
  ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παντου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΙΦΟΓΛΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΦΥΓΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ΣΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΔΑΝΕΙΟ 900.000 ευρω Σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΕΙΝΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΙΦΟΓΛΟΥ ΔΙΟΤΙ ΤΡΕΜΕΙ ΕΑΝ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΡΩΜΙΕΣ ΤΟΥ

   Διαγραφή
 9. Εισαι σωραιος 8:07 καλα το λες το ποιηματακι που σου μαθανε.....μπλα μπλα.ουσια μηδεν....συνεχισε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Συνεχίζω ακάθεκτος με ουσία και με ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ... Εσύ 2:17 είπαμε, μείνε καρφωμένος στην τηλεόρασή σου μην σε ξεφύγει κανένα επισόδειο από τα τούρκικα σήριαλ. Καλά, υπάλληλος της Συνεταιριστικής είσαι και ενοχλείσαι με την αλήθεια ή ένας ακόμη δανειοευλογημένος της χωρίς εγγυήσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δεκάδες οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ , οι κολλητοί των κολλητών με δάνεια άνω των 100.000 ευρω χωρις προσημείωσεις και εγγυήσεις και με μηδενικά περιουσιακα στοιχεια. Δεκάδες και οι φουκαράδες που εξαπατήθηκαν και διέθεσαν τα χρήματα τους για προθεσμιακές καταθέσεις με εγγυημένο επιτοκιο 6% και σημερα βρίσκονται με κωλοχαρτα στα χέρια , με συνεταιριστικές μερίδες. Μεγάλε Χατζηλιάδη έγραψες ιστορια ... Τρέχα ΤΩΡΑ στον Αλεκο να σε σωσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΙΑΚΧΕ γιατι πληρωνουμε ''νταβατζιλικη'' προμηθεια #1.20# στην συνεταιριστικη για την τηλεθερμανση του νταβατζη T.E.C.HELLAS EΠΕ.......και υποχρεωτικα σε αυτην την τραπεζα,και οχι σε αλλη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΣΩΣΤΟ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ. ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΝ ΤΟΣΟ ΤΟ ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΘΗΣΕ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΙΑΩΝ. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! που μου εδειξες το φως το αληθινο του αρμοδιου!!!!!!

   Διαγραφή
 14. φτυχώώς νοικοκυραίοι ακούσατε τον 'δεσποτα'
  και φερατε τα λεφτα σας στην του θεού τραπεζαν
  τηνΣυνεταιριστικην ...
  Τωρα φατε ταρχιδια τω παπάδων ,
  τα παραπονα στον παϊσιο ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Έρχεται φυλακή και για τον πρόεδρο χατζηλιαδης πού 2011 με 2014 πήρε ένα σωρό δάνεια με τους κολλητους του στό συμβούλιο τής τράπεζας.έχει και ποινή απαγόρευσης εξόδου από τήν χώρα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΑ Η ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΑ Η ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΑΚΑΡΙΩΣ. ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΛΕΥΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΔΕΙΣ. ΔΕΚΑΔΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΛΟΙ ΣΕΡΡΑΙΟΙ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΦΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΧΑΣΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ , ΔΗΛΑΔΗ ΑΞΙΖΕΙ - 0,02 ΕΥΡΩ . ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΟΥΛΗΣΕΙ

   ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΥΔΕΙΣ ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ ΤΟΥ

   ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΙ , ΕΥΓΕ ΣΑΣ... ΑΝΤΕ ΚΑΙ Σ΄ΑΝΩΤΕΡΑ

   Διαγραφή
  2. Ολα τα λαμογια στη μπουζου
   Ολοι μεσα που το παιζαν παραληδες και φωτογραφιζονταν να τρωνε ψαρουκλες με τα δικα μας λεφτα κι να πηωαινουν σε ξενοδοχειαρες
   Λαμογιάααααα

   Διαγραφή
 16. τεραστιο τζιπ
  τεραστιο σκαφος
  τεραστια φαλάκρα
  τεραστιος π προεδρας τραπεζας
  μικρο τσουτσουνι ?
  χαχαχαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

* ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ BLOGGER.και ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΥΤΩΝ "

* Ο BLOGER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΛΕΓXΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΗ "

* ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ, ΣΑΤΙΡΙΖΟΥΜΕ, ΛΟΙΔΩΡΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

* ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

* ΚΑΘΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΑΣ ή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΡΤΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΚΤΗ ΣΤΟ ...

e-mail : iakxos.posts@gmail.com,

ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ